Нилээд өндөр зардлаар баригдсан барилга юм гэсэн /Photography by Ганзаак/