Сүхбаатрын талбай /Photography by Алтангэрэл Ганчулуун/