Тэжээвэр амьтад /Photography by Алтангэрэл Ганчулуун/