Сүхбаатрын талбай night shot /Photography by Алтангэрэл Ганчулуун/